• +421 905 427 828
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

História Ju-Jitsu

O spôsobe boja Ju Jitsu existujú zmienky v starej japonskej mytológii už Spred 2000 rokov. Začiatok moderného Ju Jitsu sa traduje medzi 8. Až 16. Storočie nášho letopočtu. V týchto časoch bolo Japonsko zmietané neustálymi občianskymi vojnami. Ju Jitsu bolo bojovým umením japonskej triedy bojovníkov Bushi, ktorá zahrnovala aj slávnych  samurajov. Samuraji sa vracali k Ju Jitsu, keď prišli o svoj meč v boji, alebo keď boli zastihnutí bez neho. Bol to spôsob neozbrojeného boja, ale využíval v prípade potreby aj zbrane (nôž, palicu, …).

Éra Edo, nazývaná aj Tokugawská (1603-1867), nastolila pevnú vojenskú vládu na čele so shogunom. V tomto období prestal mať boj taký silný vplyv na život v Japonsku a preto Ju Jitsu prosperovalo aj ako umelecká forma. Toto obdobie je známe aj ako Zlatý vek Ju Jitsu. Ju Jitsu sa začalo presúvať viac smerom k neozbrojeným technikám. Niektoré z hlavných smerov Ju Jitsu boli ovplyvnené čínskymi bojovými umeniami. Obdobie reštaurácie Menji (1868), ktorá prinavrátila moc z rúk shogúna späť do rúk cisára, započalo obdobie úpadku Ju Jitsu. Väčšina samurajov bojovala po boku shoguna a preto upadli po jeho porážke do nemilosti. Cisár im zakázal cvičiť ich formy boja. Niektorý majstri však naďalej pracovali v ilegalite, alebo preniesli svoje umenie do iných krajín. V tomto období sa Ju Jitsu dostáva po prvýkrát aj do Európy.

Roku 1882 zakladá Jigoro Kano (1860-1938) na základoch Ju Jitsu, Judo, ktoré sa stáva prostriedkom zdokonaľovania osobnosti. Počas príprav na 2. Svetovú vojnu japonská vláda požiadala Kana, aby cvičil japonských vojakov. Kano, ako odpoveď na túto výzvu, začal skrývať techniky v Jude.

Po porážke Japonska v 2. Svetovej vojne, nasledovala americká okupácia Japonska. Počas okupácie siahali Američania po všetkom, čo mohli z japonských vedomostí vzužiť, vrátane bojových umení. Aby sa tomuto zabránilo, bolo Judo pretvorené do formy zápasenia a mohlo sa naďalej praktikovať ako šport. Po ukončení americkej okupácie však už bolo Judo nenávratne zmenené. Napriek tomu mu Ju Jitsu veľkou mierou vďačí za svoje pretrvanie.

Moderné Ju Jitsu zahrňuje aj obranu proti zbraniam, ktoré priniesol čas, ako rozbité fľaše a podobne. Ako šport sa Ju Jitsu veľmi neujalo, pretože neponúka také možnosti športového zápolenia ako napríklad Judo alebo Karate. Nacvičujú sa síce Kata, ale tie sú len formálnou prezentáciou techník.